Med anledning av att sopor också slängs från andra personer än de som bor i huset,
har vi satt ett cylinderlås på sop-Moloken på gården. Din portnyckel ska fungera till låset,
men om den inte gör det vänligen kontakta styrelsen.