Andrahandsuthyrning

Enligt våra stadgar, skall all form av andrahandsuthyrning godkännas av Styrelsen. Huvudsakligen för att vi skall veta vilka som bor och vistas i vår fastighet. All nödvändig information angående andrahandsuthyrning kan du ladda hem via länken nedan. Styrelsens beslut meddelas genom undertecknande av ifylld ansökningsblankett.
Information och kriterier för andrahandsuthyrning laddar du ned här.
Ansökningsblankett laddar du ned här.

Barnvagnsförråd

Finns bredvid port 19. Barnvagnar är inte tillåtna i trapphusen p.g.a. brandrisk. Nycklar till barnvagnsförrådet kvitteras ut av styrelsen mot en depositionsavgift. Även barncyklar och uteleksaker får förvaras i förrådet.

Dörruppställning i portarna

dorruppstallningStäll inte upp dörren med lösa föremål som t.ex. sopkvastar – det skadar dörren!

Tänk på att inte låta dörren stå uppställd under längre tid. Då släpper huset ut sin värme och obehöriga kan ta sig in i trapphusen.

Garage

Kölista garage Brf Hårnätet

För köplats lämna skriftlig ansökan i föreningens brevlåda på Lina Sandells plan 19, där ni anger namn, port samt datum. Eller mejla till info@harnatet.se

Kölistan hittar du här

Ohyra

Vid problem med ohyra av någon form vänligen kontakta Anticimex 075-245 10 00.

Lägenhetsunderhåll/Förändring i lägenheten

Regler avseende renovering av bostadslägenheten.

I syfte att hålla vår gemensamma fastighet i bästa tänkbara skick, har vi som många andra BRF en del regler, rutiner och policy avseende just den här typen av bostadsrenoveringar. Därför ber vi dig att noga läsa igenom reglerna och med stöd av dessa kunna genomföra en bra och seriös bostadsrenovering. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

All form av lägenhetsrenovering som innefattar lite större ingrepp avseende el, vatten, ventilation, ändring/borttagande av innerväggar mm, kräver att lgh-innehavaren ansöker om att få utföra tilltänkt renovering. Detta skall ske skriftligen på vår ansökningsblankett. Ansökan skall ställas till BRF Hårnätet Styrelse, och lämnas i brevlådan på entréplan Lina Sandells plan 19.

Blanketter /Dokument / Info-lappar att ladda ned

Ovan angivet kan måhända upplevas som mycket att ta hänsyn till. Det är det också, men rätt utfört så blir allt bra för er och hela BRF.

Lycka till med förestående renoveringsplaner!

Snöröjning

Avtal finns med firma avseende snöskottning samt halkbekämpning. Gäller även snöskottning av yttertak.

Sopor och avfall

Moloken får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna.

Glas, metall, plast- och pappersförpackningar och tidningar lämnas till en återvinningsstation. Närmaste vid tunnelbanestationen Fruängen.

El- och elektronikavfall, färgburkar och andra kemiska produkter lämnas till en miljöstation. Närmsta i Sätra och Östberga.

Eller till den mobila miljöstationen som tar emot farligt avfall och småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek. Se turlista här.

Trapphus och källargångar

  • Dörrar till elskåp och källargång får inte blockeras.
  • Cyklar skall förvaras i cykelrummet (port 9 och port 15) eller i cykelställen.
  • Brännbart material får inte förvaras i trappuppgångar.
  • Lämna inga hushållssopor utanför din ytterdörr. Om du inte orkar gå ner med den på en gång till moloken, så lämna kvar den i din lägenhet.
  • Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källaren.
  • Gångarna ska hållas fria från saker.
  • Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Trivsel och ordningsregler

Se under denna sida.

Gården

Allt engagemang på gården uppmuntras!
Vill du klippa gräsmattan, påta i rabatten eller bara sprida god stämning?

Går att att boka grillplatsen via kalendern på tavlan i tvättstugan.
Starta grillen med elektrisk grilltändare.