BRF Hårnätet

Bostadsrättsförening i Fruängen

Brandsyn

Torsdag 11 mars

Var vänliga se till att det är tomt i trappuppgångar och källargångar!

 • Cyklar ska stå i cykelrum eller utomhus
 • Barnvagnar, pulkor mm ska stå i barnvagnsrum/cykelrum
 • Inga lösa föremål i entrén
 • Inga kartonger, cyklar eller andra prylar i källargångarna

Tack på förhand för gott samarbete!

Systematiskt brandskyddsarbete ingår sedan 1 januari 2004 i en ny lag

”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) .

God jul och gott nytt år!

 • Nya lampor och armatur har satts upp vid garagen.
 • För att underlätta snöröjningen ställ in alla cyklar i cykelförråden. Det förlänger dessutom livslängden på era tvåhjulingar. Även cyklar som står i entrén eller i källargångarna ställs in i cykelrummen. Vi kommer att öppna upp del av barnvagnsförrådet för förvaring av cyklar under vintern.
 • Eftersom 2020 på många sätt varit ett mörkt år vill vi sprida lite ljus och glädje med en skimrande gran i glada färger på gården! 
 • I år blir det inte avgiftsfritt i december som tidigare år för bostadsrättsinnehavare, däremot har vi en ny fin fasad på fastigheten. 
 • Tack för visat tålamod under hösten med elavbrott, det hängde ihop med grävarbetet som gjordes vid fasadrenoveringen. Nu är elen renoverad och ska återigen fungera utan problem.

  /Styrelsen Brf Hårnätet

Höststädning

Välkommen ut och hjälp till söndag 11 oktober. Vi börjar klockan 09.00. Tillsammans ser vi till att ytorna runt vår fastighet ser bra ut och lär känna varandra. Det kommer bjudas på fika och grillad korv.

Årstämman 2020 genomförd

Protokoll och årsredovisning hittar du här

Välkommen på årsmöte!

Vi ses tisdagen, 17 mars, kl. 19.00 i föreningens lokal på Lina Sandells plan 5. 

Dagordning och årsredovisning delas ut till BRF Hårnätets medlemmar i brevlådan.

Info från styrelsen

Markförbättringar vid garagen

I samband med fasadrenoveringen har det konstaterats att vattnet på baksidan vid garagen rinner åt fel håll. För att förhindra fuktskador gräver vi upp halva ytan framför portarna och ersätter befintlig betong. Samtidigt anläggs en gallerförsedd avloppsränna som ansluts till stadens avlopp och våra stuprör för att också lösa grundproblemet. Även avloppstrummor och rör kommer delvis att bytas ut. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor och startar måndag 3 februari.

Parkering under arbetet med garagen

Arbetet vid garageinfarten kommer att genomföras i etapper. Det innebär att två garage åt gången kommer att blockeras. De bilar som berörs kommer att erbjudas parkering på innergården utanför port 15 samt på kortsidan. 
OBS! Under den tid som arbetet pågår får inte andra bilar parkera på dessa platser. De är reserverade för de bilar som inte kan utnyttja sina garage.

Elavbrott

Vi har haft en del elavbrott som har visat sig bero på en tidigare avgrävd elkabel. Kabeln är av dålig kvalitet och behöver bytas ut. Det gäller den kabel som går mellan elcentralen och port 17. Vi har just nu en temporär lösning. När kabeln byts ut kan det förekomma tillfälliga elavbrott. Vi kommer att meddela vilka tider som gäller genom anslag på entrédörrarna.

Trasig belysning vid garagen

Tyvärr har belysningen vid garagen förstörts. Nya glas finns inte att få tag på till armaturen så vi kommer att sätta upp ny LED-belysning.

Årsstämma

Reservera redan nu tisdag kväll 17 mars. Då har vi årsstämma i BRF Hårnätet. Mer information kommer att delas ut i brevlådan.

/Styrelsen Brf Hårnätet

« Äldre inlägg

© 2021 BRF Hårnätet