Samtliga portar (entrédörrar och sidofönster) ska bytas ut inom Brf Hårnätet. Detta kommer att
ske under vecka 44 (eventuellt redan vecka 43). De nya portarna kommer att vara
svarta i robust aluminium och vara tåliga och ha ett lättare underhåll än de gamla.
Dessutom kommer nya kodlås på plats.

De gamla portarna tackar för sin tid!