Använd uppställning endast vid i- och urlastning i huset.

Dörren kan ställas upp genom att öppna den i 90 grader. Stäng den med ett lätt tryck. Använd inga andra
uppställningsmetoder.

Tänk på att en uppställd dörr släpper ut husets värme och ökar risken för att obehöriga kan ta
sig in i trapphuset där du bor.