Det ekonomiska läget för föreningen är fortfarande gott. Vi har haft årsmöte 31 mars 2015 och ny styrelse för 2015/2016 är:

Ordförande: Mathias Widmark
Vice ordförande: Lars Tiberg
Kassör: Marja Perhoniemi
Sekreterare: Birgitta Palo
Suppleant: Eva Åhs
Suppleant: Krisoffer Dahlin

Under 2015 kommer vi att genomföra en OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll. Vi kommer även att spola avloppsrören samt i samverkan med Anticimex genomföra en fuktkontroll i samtliga lägenheter. Mer information om tider kommer längre fram.

Som vi informerat om tidigare kommer vi att förbättra belysningen i både tvättstugan och i källargångarna.

Tack för fin samverkan under städdagen! Containern blev i vanlig ordning helt full! Ett stort tack även till trädgårdsgruppen som har gett oss glada vårkänslor!