Vi kommer att rivstarta 2019 med 2 nya projekt:

  • Översyn av våra el-centraler och proppskåp. Vi behöver också få tydliga el-scheman så vi vet vilka funktioner de olika propparna styr. Start v 2.
  • Renovering av hela fasaden enligt modell ”lappa och laga”. Vi har i grunden en bra fasad men de sprickor som finns i fasad och sockel ska lagas. Efter en fasadtvätt blir hela huset ommålat. Start v. 3 och planen är att vara klara till sommaren. Mer information i början på januari

God jul och gott nytt år
önskar
Styrelsen Brf Hårnätet

Infoblad Hårnätet dec 18