12 juni 2018 i föreningslokalen.

Kallelse till extra årsstämma pdf