• Årsmötet lockade 11 deltagare. Den nya styrelsen för BRF Hårnätet är misstänkt lik den gamla:

Ordförande: Mathias Widmark
Vice ordförande: Lars Tiberg
Kassör: Marja Perhoniemi
Sekreterare: Birgitta Palo
Suppleant: Christoffer Dahlin

  • Under 2019 kommer vi att:
  • genomföra fasadrenovering
  • byta garageportar
  • Översyn och byte av el-centraler och elskåp är redan genomfört.
  • Föreningens ekonomi är god. Årsredovisning och årsmötesprotokoll hittar du under dokument.