Arbetet med översyn och uppgradering av fastighetens elcentral har börjat och tillfälliga strömavbrott kan förekomma.