Markförbättringar vid garagen

I samband med fasadrenoveringen har det konstaterats att vattnet på baksidan vid garagen rinner åt fel håll. För att förhindra fuktskador gräver vi upp halva ytan framför portarna och ersätter befintlig betong. Samtidigt anläggs en gallerförsedd avloppsränna som ansluts till stadens avlopp och våra stuprör för att också lösa grundproblemet. Även avloppstrummor och rör kommer delvis att bytas ut. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor och startar måndag 3 februari.

Parkering under arbetet med garagen

Arbetet vid garageinfarten kommer att genomföras i etapper. Det innebär att två garage åt gången kommer att blockeras. De bilar som berörs kommer att erbjudas parkering på innergården utanför port 15 samt på kortsidan. 
OBS! Under den tid som arbetet pågår får inte andra bilar parkera på dessa platser. De är reserverade för de bilar som inte kan utnyttja sina garage.

Elavbrott

Vi har haft en del elavbrott som har visat sig bero på en tidigare avgrävd elkabel. Kabeln är av dålig kvalitet och behöver bytas ut. Det gäller den kabel som går mellan elcentralen och port 17. Vi har just nu en temporär lösning. När kabeln byts ut kan det förekomma tillfälliga elavbrott. Vi kommer att meddela vilka tider som gäller genom anslag på entrédörrarna.

Trasig belysning vid garagen

Tyvärr har belysningen vid garagen förstörts. Nya glas finns inte att få tag på till armaturen så vi kommer att sätta upp ny LED-belysning.

Årsstämma

Reservera redan nu tisdag kväll 17 mars. Då har vi årsstämma i BRF Hårnätet. Mer information kommer att delas ut i brevlådan.

/Styrelsen Brf Hårnätet