Torsdag 11 mars

Var vänliga se till att det är tomt i trappuppgångar och källargångar!

  • Cyklar ska stå i cykelrum eller utomhus
  • Barnvagnar, pulkor mm ska stå i barnvagnsrum/cykelrum
  • Inga lösa föremål i entrén
  • Inga kartonger, cyklar eller andra prylar i källargångarna

Tack på förhand för gott samarbete!

Systematiskt brandskyddsarbete ingår sedan 1 januari 2004 i en ny lag

”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) .