Fasaden börjar bli färdig. Ekonomin är god och därför kör vi på avgiftsfri månad i januari för alla bostadsrättsinnehavare.