Fasaden
– Balkongplåtarna beräknas bli utbytta i mitten på november.
– Isolering och färdigställande av kortsidan vid tvättstugan pågår.
– Valvet är målat och div. sprickor mot innergården lagade.
– Garagedörrarna kommer att kompletteras med täckbrickor och tätning av dörrar ses över.
– Tegelpannorna på lilla taket vid körskolan kommer att bytas ut.
– Dräneringen kommer att påbörjas under november.
– Målet är att slutbesiktning ska kunna ske i slutet på november.

Tvättstugan
Den stora maskinen i tvättstuga 6 är tyvärr fortfarande trasig. Tekniker från Miele undersöker möjligheterna att reparera/byta ut det kretskort som styr maskinens tillförsel av vatten. Om det inte lyckas blir vi tvungna att köpa en ny tvättmaskin.

Öppna spisar
Besiktning av öppna spisarna i port 13 har genomförts med godkända resultat.

Trappbelysning
Vi har uppmärksammat att trappbelysningen i vissa portar och i mangelrummet lyser kontinuerligt. Felsökning pågår.