BRF Hårnätet

Bostadsrättsförening i Fruängen

Page 2 of 9

Info från styrelsen

Markförbättringar vid garagen

I samband med fasadrenoveringen har det konstaterats att vattnet på baksidan vid garagen rinner åt fel håll. För att förhindra fuktskador gräver vi upp halva ytan framför portarna och ersätter befintlig betong. Samtidigt anläggs en gallerförsedd avloppsränna som ansluts till stadens avlopp och våra stuprör för att också lösa grundproblemet. Även avloppstrummor och rör kommer delvis att bytas ut. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor och startar måndag 3 februari.

Parkering under arbetet med garagen

Arbetet vid garageinfarten kommer att genomföras i etapper. Det innebär att två garage åt gången kommer att blockeras. De bilar som berörs kommer att erbjudas parkering på innergården utanför port 15 samt på kortsidan. 
OBS! Under den tid som arbetet pågår får inte andra bilar parkera på dessa platser. De är reserverade för de bilar som inte kan utnyttja sina garage.

Elavbrott

Vi har haft en del elavbrott som har visat sig bero på en tidigare avgrävd elkabel. Kabeln är av dålig kvalitet och behöver bytas ut. Det gäller den kabel som går mellan elcentralen och port 17. Vi har just nu en temporär lösning. När kabeln byts ut kan det förekomma tillfälliga elavbrott. Vi kommer att meddela vilka tider som gäller genom anslag på entrédörrarna.

Trasig belysning vid garagen

Tyvärr har belysningen vid garagen förstörts. Nya glas finns inte att få tag på till armaturen så vi kommer att sätta upp ny LED-belysning.

Årsstämma

Reservera redan nu tisdag kväll 17 mars. Då har vi årsstämma i BRF Hårnätet. Mer information kommer att delas ut i brevlådan.

/Styrelsen Brf Hårnätet

Mobila miljöstationen i Fruängen

Stannar i centrum på busstorget.

Turlista 2020:

Torsdag 30 januari, 18.00–18.30
Söndag 15 mars, 13.30–14.30
Måndag 27 april, 20.15–20.45
Söndag 10 maj, 13.30–14.30
Tisdag 1 september, 18.00–18.30
Söndag 13 september, 13.30–14.30
Söndag 1 november, 13.30–14.30
Onsdag 11 november, 20.15–20.45

Mer information om avfallshanteringen i föreningen hittar du här

God jul & gott nytt år!

Fasaden börjar bli färdig. Ekonomin är god och därför kör vi på avgiftsfri månad i januari för alla bostadsrättsinnehavare.

Oktober 2019

Fasaden
– Balkongplåtarna beräknas bli utbytta i mitten på november.
– Isolering och färdigställande av kortsidan vid tvättstugan pågår.
– Valvet är målat och div. sprickor mot innergården lagade.
– Garagedörrarna kommer att kompletteras med täckbrickor och tätning av dörrar ses över.
– Tegelpannorna på lilla taket vid körskolan kommer att bytas ut.
– Dräneringen kommer att påbörjas under november.
– Målet är att slutbesiktning ska kunna ske i slutet på november.

Tvättstugan
Den stora maskinen i tvättstuga 6 är tyvärr fortfarande trasig. Tekniker från Miele undersöker möjligheterna att reparera/byta ut det kretskort som styr maskinens tillförsel av vatten. Om det inte lyckas blir vi tvungna att köpa en ny tvättmaskin.

Öppna spisar
Besiktning av öppna spisarna i port 13 har genomförts med godkända resultat.

Trappbelysning
Vi har uppmärksammat att trappbelysningen i vissa portar och i mangelrummet lyser kontinuerligt. Felsökning pågår.

September 2019

Fasadrenoveringen har gått enligt plan och fortsätter nu med att kortsidorna kommer att tilläggsisoleras. Sockeln på innergården byts ut och kommer därefter att målas.

Balkongerna kommer att målas med vattenavvisande färg för att förbättra tätskiktet. Allt arbete genomförs från utsidan via byggnadsställning. En balkongrad görs i taget med start vid port 19. Plocka bort föremål från balkongen och ta även bort plattor, trall etc. om möjligt. Efter att din balkong målats behöver den torka i tre dygn innan du kan ställa ut något igen.

Garagedörrarna har nu bytts till nya.

Dränering kommer att behöva göras på innergården. I samband med renoveringen har vi passat på att se över skicket och sett att det behöver förbättras. Nästa steg blir att titta på offerter.

Källardörrar har bytts i port 13, 17 och 19 samt till elcentralen.

Tvättstugan har åtgärdats men stora tvättmaskinen i 6:an behöver servas. Tekniker kommer torsdag 26/9 för felsökning.

Glad midsommar!

Fasadrenoveringen går enligt plan.
I juli så är det fasaderna mot Fruängsgatan och bilparkeringen som är aktuella.
I augusti blir det kortsidorna som också tilläggsisoleras. Golv/tak på balkongerna målas och samtliga plåtfronter byts ut. Arbetet med balkongerna kommer att genomföras med hjälp av skylift. Garagedörrarna byts ut och socklarna målas. Viss dränering utförs. Samtliga stuprör byts ut.

· Branddörrar till källarförråden i port 13, 17 och 19 kommer att bytas ut.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2023 BRF Hårnätet