BRF Hårnätet

Bostadsrättsförening i Fruängen

Page 3 of 9

Gårdsstädning och rensning av cyklar

Välkomna att delta på gårdsstädning 27-28 april.

Tills dess, märk upp dina cyklar på gården och i förråd. Omärkta cyklar kommer att tas om hand i tre månader innan de lämnas till polisen.

Årsmöte och ny årsredovisning

 • Årsmötet lockade 11 deltagare. Den nya styrelsen för BRF Hårnätet är misstänkt lik den gamla:

Ordförande: Mathias Widmark
Vice ordförande: Lars Tiberg
Kassör: Marja Perhoniemi
Sekreterare: Birgitta Palo
Suppleant: Christoffer Dahlin

 • Under 2019 kommer vi att:
 • genomföra fasadrenovering
 • byta garageportar
 • Översyn och byte av el-centraler och elskåp är redan genomfört.
 • Föreningens ekonomi är god. Årsredovisning och årsmötesprotokoll hittar du under dokument.

Nytt infoblad januari 2019

 • Ny elcentral i fastigheten. Strömavbrott kommer att förekomma och kan påverka belysning i trappuppgången, internet och TV.
 • Renovering av fasaden.
 • Nya stadgar registererade.
 • Parkeringsförbud på innergården.
 • Välkommen på årsmötet 19 mars kl. 19.00.

Läs mer: Infoblad januari 2019

Tillfälliga strömavbrott

Arbetet med översyn och uppgradering av fastighetens elcentral har börjat och tillfälliga strömavbrott kan förekomma.

Föreningens stadgar uppdaterad

Föreningens stadgar uppdaterades tidigare i år och har nu registrerats av Bolagsverket.

Ny stadgar

Infoblad december 2018

Vi kommer att rivstarta 2019 med 2 nya projekt:

 • Översyn av våra el-centraler och proppskåp. Vi behöver också få tydliga el-scheman så vi vet vilka funktioner de olika propparna styr. Start v 2.
 • Renovering av hela fasaden enligt modell ”lappa och laga”. Vi har i grunden en bra fasad men de sprickor som finns i fasad och sockel ska lagas. Efter en fasadtvätt blir hela huset ommålat. Start v. 3 och planen är att vara klara till sommaren. Mer information i början på januari

God jul och gott nytt år
önskar
Styrelsen Brf Hårnätet

Infoblad Hårnätet dec 18

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2022 BRF Hårnätet